Thứ Ba, 26/5/2020
Mô hình "Tháng Dân vận" ở Thanh Sơn: Thành công từ bám sát địa bàn, bám dân

Những năm qua, việc đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) được Huyện ủy đặc biệt quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ kết quả thực hiện Đề án 01-ĐA/HU ngày 09/11/2012 về “Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của Đảng bộ huyện Thanh Sơn (giai đoạn 2010-2015)”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành Đề án 01-ĐA/HU, Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 08/11/2016 “về tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân giai đoạn 2016 - 2020”. Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch công tác dân vận và chương trình thực hiện công tác dân vận ở địa bàn một xã của huyện. Một điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy là giao cho Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với UBND huyện, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các ban, ngành ở huyện, đảng ủy cấp xã khảo sát, lựa chọn một xã trong huyện, thường là xã còn nhiều khó khăn để xây dựng chương trình triển khai công tác dân vận ở cơ sở trong năm với phương châm bám sát địa bàn, bám dân, công tác dân vận thực sự tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.  


 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ
 và đoàn công tác tỉnh  thăm nhà văn hóa Khu 2 được xây mới 
trong Chương trình công tác dân vận năm 2018 của huyện Thanh Sơn

Từ năm 2016 đến nay, huyện đã duy trì thành nền nếp việc tập trung cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận ở địa bàn một xã trong thời gian một tháng, tổ chức bài bản từ việc khai mạc chương trình (trong tháng 10, dịp kỷ niệm ngày truyền thống dân vận 15/10) đến tổng kết chương trình, khen thưởng, tặng quà, giao lưu văn nghệ và “Tháng dân vận” trở thành mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong cách làm dân vận của huyện Thanh Sơn và của tỉnh Phú Thọ. Nếu như năm 2016, huyện chọn xã Khả Cửu, năm 2017 chọn xã Văn Miếu, đều là các xã đặc biệt khó khăn để triển khai “Tháng dân vận” và đã đạt được kết quả tốt. Năm 2018, huyện chọn xã Yên Lương, xã cách trung tâm huyện trên 30 km, địa bàn rộng với 11 khu dân cư, trong đó có 8 khu vùng thấp và 3 bản động vùng cao; toàn xã có 1.022 hộ với 4.469 khẩu, có 5 dân tộc sinh sống là Mường, Dao, Thổ, Tày, Kinh, trong đó dân tộc Mường chiếm 71%. Hệ thống đường giao thông của xã chưa đồng bộ, nhiều sông suối, tỷ lệ cứng hoá mới đạt gần 32%, ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương của Nhân dân, nhất là mùa mưa lũ; cơ sở hạ tầng thiếu thốn, nhiều nhà văn hoá khu dân cư đã xuống cấp. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp so với mặt bằng chung của huyện; số hộ nghèo của xã còn 296 hộ chiếm 34,52%, hộ cận nghèo 235 hộ chiếm 22,9%, trong đó đa số các hộ chưa có nhà ở kiên cố. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13,3%; tỷ lệ học sinh học trung học phổ thông và đi học chuyên nghiệp còn thấp, số người thoát ly đi công tác, làm việc nơi khác chưa nhiều; còn 6 khu đặc biệt khó khăn thụ hưởng chương trình 135 (khu 3, khu 6, khu 8, khu Quất, khu Náy và khu Bồ Sồ).

Từ những khó khăn trên, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định chọn xã Yên Lương là địa bàn để triển khai “Tháng dân vận” năm 2018; ban hành Chương trình 191-CTr/HU ngày 05/10/2018 về triển khai thực hiện làm công tác dân tại xã Yên Lương, giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng Đảng; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế, Hạt Kiểm lâm; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã với mục tiêu đặt ra của “Tháng dân vận” là tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị huyện, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ về vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức của huyện tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Ngày 24/10/2018, Huyện ủy tổ chức khai mạc Chương trình công tác dân vận tại xã Yên Lương và sau hơn một tháng (đến ngày 10/11/2018), tập trung các lực lượng làm công tác dân vận, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời gian triển khai ngắn, nội dung công việc nhiều, giao thông đi lại chưa thuận lợi, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện và xã, chương trình dân vận xã Yên Lương đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra. “Tháng dân vận” ở Yên Lương đã làm được 2.910 m đường bê tông (trong đó 2.130 m đường loại B, 780 m đường loại C); làm được gần 1.000 m2 sân bê tông các sân nhà văn hóa khu dân cư và sân trường học; xây dựng và sửa chữa 07 ngôi nhà tình nghĩa (01 gia đình hộ chính sách, 06 hộ nghèo); xây mới 01 nhà văn hoá khu 2, sửa chữa 04 nhà văn hóa khu 1, 3, 4, 8; xây dựng được 3.200 m đường điện thắp sáng đường giao thông nông thôn khu 2, 4, 5; tổ chức 11 lớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho 525 lượt người là cán bộ xã, cán bộ các khu dân cư, đoàn viên, hội viên ở cơ sở về công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên truyền, dân vận, nông nghiệp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng, phòng chống xâm hại cho trẻ em; tổ chức chương trình truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em, phòng chống dịch bệnh, khám và siêu âm miễn phí.

Trong quá trình triển khai đã huy động Nhân dân xã Yên Lương đóng góp được 746 triệu đồng; huy động được 3.174 ngày công, trong đó Nhân dân và các ngành, đoàn thể xã Yên Lương đã huy động 2.379 ngày công (quy ra tiền 250 triệu đồng), dân quân tự vệ các xã 450 ngày công, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện 345 ngày công để làm đường bê tông, nhà văn hóa, nhà chính sách và nhà hộ nghèo; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã… Số kinh phí của huyện, Nhân dân và các cơ quan đóng góp và triển khai thực hiện trong chương trình làm công tác dân vận tại xã Yên Lương tổng giá trị trên 3,9 tỷ đồng.

Chương trình công tác dân vận tại xã Yên Lương năm 2018 đã hoàn thành xuất sắc, khơi dậy được sức mạnh to lớn của Nhân dân các dân tộc xã Yên Lương nói riêng và Nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn nói chung. Các cơ quan, đơn vị ở huyện và xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, thiết thực với Nhân dân, vì Nhân dân. Đây là những công trình của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn, là tình cảm sâu sắc của hệ thống chính trị huyện dành cho Nhân dân xã Yên Lương. Nhân dân xã Yên Lương rất phấn khởi, càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.     

Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc đạt được trong đợt làm công tác dân vận tại xã Yên Lương năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 02 tập thể, UBND huyện Thanh Sơn tặng giấy khen cho 14 tập thể, 7 cá nhân. Có thể thấy mô hình “Tháng dân vận” ở Thanh Sơn đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của huyện, là điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần phải được nhân rộng; cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, thiết thực đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong tình hình mới của cả hệ thống chính trị, bám sát địa bàn, bám dân, công tác dân vận thực sự tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-  xã hội ở địa phương và tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh../

VŨ THÀNH TRUNG (Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi