Thứ Hai, 19/8/2019
Thừa Thiên Huế: Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ
Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng tham dự còn có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và các phòng ban chuyên môn của huyện.

Theo báo cáo của huyện, sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34, nhận thức của các cấp, chính quyền, các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện về công tác dân chủ được nâng lên. Công tác quản lý điều hành và hoạt động của chính quyền cơ sở có nhiều đổi mới; kỷ cương, kỷ luật hành chính được chấp hành nghiêm túc. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Đến nay, 100% xã, thị trấn đã triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của QCDC. Chính quyền các xã, thị trấn đã thông báo cho nhân dân được biết về chủ trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch kinh tế - xã hội, các khoản thu phí, lệ phí, các loại quỹ. Nhiều địa phương đã "dân chủ bàn bạc, công khai huy động, tự nguyện đóng góp, giám sát chi tiêu". Từ năm 2011 đến nay, người dân toàn huyện đã đóng góp các khoản được tính bằng giá trị hơn 101 tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống dân cư nông thôn..

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bùi Thanh Hà nhán mạnh: Để thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong thời gian tới yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về QCDC ở cơ sở cho cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện QCDC gắn với thực hiện dân chủ công khai, minh bạch; Tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao là thước đo của QCDC; Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội để nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh cho các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hải Huế/ baothuathienhue.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất