Thứ Sáu, 24/5/2019
An Nhơn thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ

Đẩy mạnh thực hiện

Ông Đặng Vĩnh Sơn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của TX An Nhơn luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời xác định năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, trọng điểm là đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại với nhân dân và DN để kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của người dân.


 ​UBND xã Nhơn Lộc niêm yết công khai các văn bản thủ tục hành chính
tại bộ phận một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giải quyết công việc
và giám sát việc giải quyết công việc của cán bộ

Thị ủy, UBND thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường tăng cường đẩy mạnh thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nhất là xác định rõ vai trò, trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện dân chủ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm. UBND thị xã đã ký kết Quy chế phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy trong triển khai công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở, quy chế phối hợp với Hội Nông dân thị xã về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp với Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thị xã đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở đến các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính các cấp với người dân, phát huy quyền làm chủ, giám sát và vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định, cho rằng thực tế việc thực hiện QCDC ở phường mang lại hiệu quả rõ rệt. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nhân dân được thông báo rộng rãi. Các nội dung dân bàn, tham gia ý kiến, biểu quyết được thực hiện đúng quy trình. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng được đẩy mạnh, từng bước phát huy hiệu quả, đã phát hiện và kiến nghị khắc phục, xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở mà người dân tích cực đóng góp kinh phí để chỉnh trang đô thị hoặc sớm nhận tiền đền bù, giao trả mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trên địa bàn phường.

Huy động sức dân

Theo ông Đặng Vĩnh Sơn, việc thực hiện QCDC còn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, trực tiếp bàn và quyết định những vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở. Việc huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới cũng được tiến hành công khai, minh bạch, dân chủ, nhân dân tham gia bàn và quyết định về mức đóng góp, cách thức thực hiện và giám sát công trình nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay nhân dân toàn thị xã đã đóng góp 66,2 tỉ đồng, hiến 151 ngàn m2 đất và 17.300 ngày công để mở rộng và bê tông hóa gần 210 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 73,5 km kênh mương nội đồng, xây dựng và sửa chữa nhiều công trình ở nông thôn. Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng, hạ tầng KT-XH được đầu tư nâng cấp theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó đã bó vỉa trên 15 km và lát gần 55.000 m2 gạch block vỉa hè do nhân dân đóng góp trên 8,3 tỉ đồng; lắp hệ thống điện chiếu sáng đường quê, ngõ xóm với chiều dài 24,3 km, trong đó nhân dân đóng góp 77% kinh phí thực hiện, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị và diện mạo nông thôn mới của thị xã.

Ông Dương Văn Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lộc, khẳng định, nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở mà trong thời gian qua xã đã huy động được sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp gần 5,5 tỉ đồng để cùng địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2014.       

Nguồn: baobinhdinh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất