Thứ Năm, 23/5/2019
Bạc Liêu tập huấn nghiệp vụ Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đối tượng dự học là cán bộ làm công tác dân vận, đại diện tổ chức công đoàn các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Học viên được học tập chuyên đề về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, trong đó, nhấn mạnh về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (theo Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).

Học viên cũng được nghe báo cáo chuyên đề về việc triển khai thực hiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2017; những nội dung cơ bản về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở… Qua đó nâng cao năng lực, phát huy vai trò chỉ đạo của các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

PV/ baobaclieu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất