Thứ Sáu, 19/7/2019
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến trên 200 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh Quảng Ninh đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở và đạt nhiều kết quả tích cực.


 Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Nổi bật, dân chủ trong Đảng ngày càng được mở rộng; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng cụ thể, gần dân, sát dân và nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động của các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã thực sự phát huy hiệu quả, tỷ lệ người dân hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng cao. Công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được tăng cường và đã đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo QCDC tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong các cấp ủy, các cơ quan nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Người dân ngày càng nhận thức rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện dân chủ. Từ đó tích cực tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


 Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cũng thẳng thắn trao đổi, làm rõ hơn cách thức tổ chức triển khai cũng như kết quả thực hiện QCDC thời gian qua. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Gắn việc thực hiện QCDC với chủ đề công tác năm của tỉnh; nêu cao vai trò giám sát nhân dân trong việc thực hiện các chính sách; tăng cường hoạt động phản biện xã hội, thanh tra nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, ghi nhận những kết quả trong thực hiện QCDC ở cơ sở của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành chuyên môn phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để phát huy tối đa quyền làm chủ cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, đảm bảo lợi ích của nhân dân, của xã hội.

Đối với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, cần chú trọng thực hiện QCDC trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung phải công khai với nhân dân, đặc biệt là đối với lĩnh vực tài chính. Lựa chọn các mô hình điểm về thực hiện dân chủ ở cơ sở, sau đó để người dân tham gia đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó tiếp tục nhân rộng. Vận động người dân chấp hành tốt các quy định, chủ trương của Nhà nước, tự lực vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2018 cùng với việc lấy phiếu tín nhiệm của đại biểu HĐND, sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của cấp ủy các cấp, MTTQ và các đoàn thể đối với các chức danh do HĐND bầu và công chức cấp xã. Tỉnh cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị bổ sung nội dung về việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Nguyễn Chiến 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất