Thứ Hai, 26/8/2019
Yên Bình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

 Nhờ làm tốt quy chế dân chủ nên Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Đá Voi,
xã Thịnh Hưng hoàn thành trong sự hân hoan của bà con nhân dân nơi đây

Để thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo QCDC huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 Ban chỉ đạo thực hiện QCDC từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, tham mưu cho các cấp ủy thực hiện QCDC cơ sở kịp thời, phù hợp với thực tế ở mỗi địa phương.

 6 tháng đầu năm 2018, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở đã thực hiện giám sát 62 công trình; trong đó, công trình dân dụng là 29, công trình đường giao thông là 33 với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng.

Nhân dân đã bàn và quyết định xây dựng mới được 9 nhà văn hóa từ nguồn xã hội hóa, thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đóng góp 40% kinh phí, đã làm mới 3,4 km đường bê tông. Nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp ngày công, hiến đất và tiền để xây dựng các công trình phúc lợi ở một số xã như: Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Xuân Lai, Cảm Nhân, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Cảm Ân, Mông Sơn.

Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn được triển khai nghiêm túc; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được công khai, minh bạch. Nhân dân được bàn, tham gia ý kiến và quyết định trực tiếp những vấn đề liên quan đến lợi ích của mình.

 Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng nhà văn hóa và làm sân thể thao với tổng trị giá 470 triệu đồng, người dân thôn Đá Voi, xã Thịnh Hưng không chỉ đóng góp mỗi hộ 2 triệu đồng mà còn ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng.

Đồng chí Trần Thị Huy - Bí thư Chi bộ thôn Đá Voi cho biết: "Mọi việc lớn nhỏ liên quan đến xây dựng nhà văn hóa đều được thôn tổ chức họp lấy ý kiến người dân, từ việc bàn bạc, đóng góp tiền, ngày công đến việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng... Do đó, mọi người dân trong thôn đều hiểu và hưởng ứng, tham gia nhiệt tình”.

Cùng với việc thực hiện tốt QCDC ở xã, thị trấn, việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được cấp ủy chú trọng và triển khai tích cực, các cơ quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, đã tạo được sự hài lòng của người dân với cấp ủy, chính quyền.

 Đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, bằng việc công khai tài chính và các chế độ, chính sách; các chủ trương phát triển sản xuất, kinh doanh đến mọi công nhân, viên chức và người lao động đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy và đội ngũ công nhân viên chức trong thực hiện quy chế dân chủ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phạm Nguyên Khoa - Trưởng Ban Dân vận, Phó Ban Chỉ đạo QCDC huyện Yên Bình cho biết: Thực tế đã chứng minh, khi để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhiều việc khó đã được giải quyết một cách hiệu quả.

 Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 36 triệu đồng/người/năm. Dự ước năm 2018 sẽ tăng lên 38 triệu đồng/người/năm.../.

Nguồn: baoyenbai.com.vn, ngày 22/8/2018

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất