Chủ Nhật, 21/4/2019
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quy chế dân chủ

Việc thực hiện QCDC cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm được địa phương tập trung thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy xã có nghị quyết, trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Tuyên truyền phát huy dân chủ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Xã đã công khai 11 nội dung được quy định tại Điều 5, Chương II, Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong thực hiện năm “Dân vận chính quyền”, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó tập trung phát huy vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội, tăng cường đối thoại với dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, chấn chỉnh lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết tốt các thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho nhân dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh: Địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ trong nội bộ ra dân nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC. Trong tuyên truyền cần xác định đúng đối tượng. Trong thực hiện QCDC cần tăng cường phối hợp với người dân để người dân cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Phạm Tuyết/Báo Hậu Giang Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất