Thứ Năm, 23/5/2019
Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể

 Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng qua, công tác dân vận, MT-ĐT trong thành phố Càn Thơ có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, triển khai thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến công tác dân vận, MT-ĐT; triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền và tiếp tục phát động phong trào thi đua “dân vận khéo”. Các cấp ủy đảng cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. MT-ĐT trong thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên. Đi đôi với tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, MT-ĐT trong thành phố đã phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cũng được chú trọng thực hiện. MT-ĐT trong thành phố đã tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Dân vận, MT-ĐT trong sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đề nghị hệ thống Dân vận, MT-ĐT trong thành phố rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để chỉ đạo quyết tâm thực hiện đạt trong năm 2018; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; các đoàn thể phát động các phong trào thi đua với những công trình, sản phẩm hướng đến kỷ niệm 15 năm thành phố trực thuộc Trung ương; quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp; MT-ĐT quan tâm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…/.

Nguồn: baocantho.com.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất