Thứ Năm, 23/5/2019
Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh.


 Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, năm 2018, cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác dân vận chính quyền cho các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động. Nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước và của chính quyền các cấp được nâng lên.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo; trên cơ sở đó, các cấp chính quyền triển khai thực hiện.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã cụ thể hoá chủ trương, chính sách pháp luật về công tác dân vận thành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác xoá đói, giảm nghèo. 9 tháng đầu năm, các lĩnh vực công tác đều thu được kết quả quan trọng; có 6/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra đã hoàn thành, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển với mức tăng trưởng 26,3%; môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều cải thiện; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá... đạt nhiều kết quả tích cực. 

Bên cạnh đó, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả thuận lợi, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân.

Tại buổi kiểm tra, đa số các đại biểu cho rằng, thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều văn bản phù hợp với địa phương; công tác phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền" khá đồng bộ; nhiều mô hình thực hiện hiệu quả công tác này.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận còn dập khuôn, chung chung, chưa xuất phát từ tình hình thực tế; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, dứt điểm; việc lấy ý kiến nhân dân ở nhiều nơi còn mang tính hình thức; việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế...

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm về việc triển khai, nhân rộng các mô hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cơ quan, đơn vị; hoạt động thanh tra, kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác dân vận chính quyền...


 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" của tỉnh Bắc Giang đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về thực hiện công tác dân vận phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí khẳng định, để phát huy những kết quả đạt được cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Trong đó, quan tâm tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; quan tâm cải cách hành chính; thường xuyên nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường đối thoại và giải quyết các vấn đề bức thiết của nhân dân.

Nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các thành viên Đoàn công tác. Đồng chí mong muốn thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Ban Dân vận Trung ương và các thành viên trong đoàn để giúp tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt các nội dung trong công tác dân vận./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất