Chủ Nhật, 25/8/2019
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo…, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững tình hình quốc phòng - an ninh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng gần dân, sát dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Nhất là trong việc tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc bức xúc của nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương khẳng định vai trò tích cực của công tác dân vận năm 2018. Đồng thời yêu cầu trong năm 2019, công tác dân vận của tỉnh phải không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm”, từng cán bộ, đảng viên phải là những người thật sự tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để chuyển tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đại bộ phận nhân dân./.

Nguồn: baobaclieu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất