Thứ Năm, 20/2/2020
Nịnh Bình: Sơ kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế

 Quang cảnh hội nghị

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 01 ngày 9/3/2015 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế Ninh Bình giai đoạn 2015-2020; kế hoạch số 16 ngày 29/1/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế về thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế đã phối hợp chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Ban Dân vận các huyện, thành ủy và các cơ quan y tế cấp huyện tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình phối hợp công tác năm 2018. 

Việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ công tác dân vận và công tác y tế được phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức 2 ngành về công tác dân vận, công tác y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh theo hướng “gần dân, trọng dân”; nhân dân và người bệnh yên tâm hơn khi được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Cán bộ làm công tác dân vận có thêm kinh nghiệm trong công tác tham mưu, nắm bắt, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các quy định của ngành y tế khi tham gia khám, chữa bệnh. Kết quả Chương trình phối hợp đã góp phần vào việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 ngành, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018; đồng thời thống nhất năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác dân vận và các nhiệm vụ của ngành Y tế; phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Y tế liên quan về công tác dân vận, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TƯ 6 (khóa XII), Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05, Chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh.../.

Để thực hiện tốt chương trình phối hợp trong năm 2019, đại biểu đề nghị tổ chức các cuộc trao đổi về kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận cho cán bộ, nhân viên ngành y tế và kiến thức cơ bản về lĩnh vực y tế, nhất là y tế dự phòng cho cán bộ làm công tác dân vận các cấp; lãnh đạo 2 ngành tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình nhân dân về lĩnh vực y tế; chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp ở cấp xã; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.../.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi