Thứ Ba, 25/2/2020
Yên Bái triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2019

 Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Sở Y tế; Ban Dân tộc tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái năm 2018 đã thu được những kết quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đã góp phần thúc đẩy việc phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” đảm thiết thực, đúng trọng tâm, yêu cầu đề ra.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018 và những năm tiếp theo tại tỉnh Yên Bái. Kết thúc (đợt 1) năm 2018, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 tác phẩm, tổ chức chấm và trao giải cho 3 tác phẩm đạt giải A; 6 tác phẩm đạt giải B; 9 tác phẩm đạt giải C; 15 tác phẩm đạt giải khuyến khích; 1 tác phẩm được vào vòng chung khảo Trung ương.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong chương trình phối hợp đã thực hiện tốt công tác tham mưu, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo sử dụng cán bộ ở cơ sở. Các ngành đã phối hợp triển khai thực hiện, bình chọn đúng quy trình, đúng đối tượng theo tiêu chí quy định, qua đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng dân tộc ở cơ sở. Tăng cường hoạt động tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân; nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân, tránh được tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp…

Tại Hội nghị các đơn vị trong chương trình phối hợp đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Sở Y tế; Ban Dân tộc tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái trong năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Công tác đân vận là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp cấp ủy, chính quyền… từ đó có đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh. Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành, các cấp chính quyền phổ biến quán triệt, tuyên truyền Luật Tiếp công dân, các văn bản liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo, không để quá hạn, chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài; lựa chọn từng nội dung vụ việc để giải quyết dứt điểm; nâng cao chất lượng hiệu qủa hoạt động tiếp công dân, chỉ đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng đến công tác tiếp công dân; bố trí đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trách nhiệm tiếp công dân; tham mưu cho cấp trên hoàn thiện cơ chế, chính sách chưa phù hợp; chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân hàng tháng để nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; khắc phục hạn chế trong công tác lập quy hoạch; tăng cường quản lý nhà nước (lĩnh vực đất đai, môi trường…) đảm bảo đúng trình tự, công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; chỉ đạo thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa thực hiện công tác dân vận; triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình phù hợp thực tiễn của địa phương, có sự đồng thuận từ người dân, từ đó triển khai nhân rộng mô hình; đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện công tác dân vận trong phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, cơ quan cấp trên những giải pháp để giải quyết kịp thời các vụ việc, qua đó nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước./.

Nguồn: yenbai.gov.vn/

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi