Thứ Hai, 22/7/2024
Quyết định số 17-QĐ/ĐU ngày 10/3/2022 của Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương Ban hành chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Dân vận Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung Quyết định số 17-QĐ/ĐU

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất