Chủ Nhật, 17/2/2019
Ninh Thuận: Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền 6 tháng cuối năm 2018

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục được duy trì, chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng; nêu cao được vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của người đứng đầu, phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân theo định kỳ và đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, thực hiện có hiệu quả... Tuy vậy, việc thực hiện QCDC còn một số hạn chế, vướng mắc, đó là: Một số cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, ban hành Quy chế công tác dân vận và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở chưa kịp thời; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa được phát huy; việc tổ chức Hội nghị người lao động ở một số cơ quan, doanh nghiệp chưa được chú trọng; CBCC phụ trách công tác dân vận tại đơn vị, địa phương còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ...

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc thời gian qua, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác DVCQ; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện QCDC trong đội ngũ CBCCVC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCCVC vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với đổi mới phong cách làm việc, văn hoá ứng xử, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với CBCCVC trong nội bộ cơ quan, đơn vị và với công dân; thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, triển khai có chất lượng công tác DVCQ; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt trong nội bộ tổ chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác DVCQ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác cơ sở, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; các sở, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, nhân dân, báo chí tham gia giám sát hoạt động thực thi công vụ…/.

Nguồn: baoninhthuan.com.vn, ngày 01/8/2018


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất