Thứ Tư, 16/10/2019
Bình Thuận: “Năm dân vận chính quyền” phải thay đổi cả nhận thức và hành động

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Ngọc Trai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố...

Đại diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch
phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, UBND và ban dân vận các cấp trong tỉnh Bình Phước đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu và tự nguyện, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, đã hoàn thành 21/22 chỉ tiêu theo nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Trong đó có 12 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã có 19 sở, ngành đưa 1.404/1.641 thủ tục ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện. Trong đó, 11 sở, ngành đưa 100% thủ tục ra thực hiện. Đặc biệt, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng 12 sở, ban, ngành và 2 huyện, thị xã đã ký kết triển khai dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân qua Bưu điện tỉnh và đã phối hợp chuyển 123.963 kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến người dân, các tổ chức, tăng 25,7% so năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10-4-2018 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, triển khai thực hiện và đã phê duyệt danh sách 866 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế. Tỉnh cũng đã bố trí việc làm cho 47 sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển; điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận 106 trường hợp...

Về cải cách tổ chức bộ máy, đến nay, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng đề án sắp xếp các tổ chức bên trong theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo, dàn trải. Đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành quyết định phê duyệt đề án sắp xếp đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận được 2.056 phiếu đánh giá. Trong đó có 2.032 phiếu hài lòng và rất hài lòng, 23 phiếu đánh giá bình thường, 1 phiếu đánh giá không hài lòng. 11/11 huyện, thị xã, thành phố và 111/111 xã, phường, thị trấn đều thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn phiếu đánh giá không hài lòng, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân vận trong cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế. Xung quanh việc thu hồi đất, đền bù giải tỏa, một số cơ quan, chính quyền ít chú trọng công tác tuyên truyền, vận động dẫn đến còn vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc còn chậm; cải cách hành chính có nơi chưa đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 phải thay đổi cả về nhận thức và hành động. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, tăng cường hòa giải ở cơ sở. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, tăng cường thanh - kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.../.

(baobinhphuoc.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất