Thứ Năm, 21/11/2019
Cà Mau xây dựng nền hành chính hiện đại

Thông qua mô hình "Một cửa", các cơ quan hành chính Cà Mau đang từng bước
chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại.Ảnh: baocamau.vn


Năm 2018, tỉnh xây dựng Trung tâm dữ liệu thứ hai, tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số gần 3.600 máy tính bàn (đạt 93%); đầu tư trang thiết bị hiện đại cho bộ phận một cửa của toàn bộ chín huyện, thành phố. Tất cả cơ quan, đơn vị nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được đầu tư mạng LAN kết nối in-tơ-nét tốc độ cao. Một số đơn vị cấp huyện chủ động đầu tư, kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến đến các đơn vị cấp xã. Ðiều này đã tạo cơ sở để nhiều chương trình, phần mềm được triển khai áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như: phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành, phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản liên thông ba cấp (tỉnh, huyện, xã); phần mềm một cửa điện tử để theo dõi, quản lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính; ISO điện tử; chữ ký số…

Ðầu năm 2019, tỉnh đã triển khai ứng dụng zalo trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, ứng dụng tập trung vào thực hiện các tính năng như: nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ hành chính; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, các kênh giao tiếp với người dân được đa dạng hóa, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm kiến trúc chính quyền điện tử; tăng cường thông tin tuyên truyền các tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng, trong đó, có nộp hồ sơ trực tuyến qua zalo. Tỉnh cũng triển khai dự án cập nhật theo kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của Bộ Thông tin và Truyền thông; ưu tiên triển khai dịch vụ đăng nhập và xác thực tập trung cho các ứng dụng sẽ triển khai trong hệ thống chính quyền điện tử. Cùng với đó là triển khai và vận hành trục liên thông của tỉnh làm nền tảng cho việc liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng có nhu cầu chia sẻ, trao đổi dữ liệu của tỉnh.

Nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi