Thứ Tư, 26/6/2019
Ninh Bình: Bộ đội Biên phòng thực hiện “Dân vận khéo” đảm bảo an ninh biên giới biển

 Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển

Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chỉ đạo xây dựng, đăng ký thực hiện mô hình, đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản cho cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh. 

Trong đó tập trung quán triệt nội dung Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... 

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Quân ủy, của Đảng ủy BĐBP về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của BĐBP trong tình hình mới; triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Biên phòng tỉnh về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của BĐBP trong tình hình mới”; tổ chức phát động các phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thi đua chuyên ngành, chuyên đề, tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã bám sát vào nội dung phát động thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình địa bàn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, MTTQ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…, phát động phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy các giải pháp chỉ đạo, tăng cường công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; phát triển kinh tế-xã hội; giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực đơn vị đóng quân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về biển đảo cho quần chúng nhân dân; đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xã, thị trấn, huyện trong việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Kim Sơn vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển. 

Cụ thể đã vận động được 36 cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển; đã thành lập 2 tổ tự quản an ninh, trật tự khu vực vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn; tham mưu cho UBND huyện Kim Sơn ban hành quyết định công nhận các tổ tự quản, các cá nhân tham gia; duy trì hoạt động thường xuyên 2 tổ tàu thuyền an toàn trong khu vực vùng bãi; đăng ký tham gia xây dựng 1 mô hình “Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới biển” tại xóm 4, xã Kim Trung.

Cùng với những việc làm nêu trên, lực lượng bộ đội biên phòng đã thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến tình hình thời tiết, chủ động triển khai ứng phó kịp thời với diễn biến mưa, bão, áp thấp nhiệt đới. Duy trì nghiêm chế độ thường trực PCLB-TKCN, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. 

Điều động gần 1.043 lượt cán bộ, chiến sĩ với 334 lượt phương tiện các loại, kêu gọi được 1.169 lượt phương tiện với 2.610 lượt ngư dân đang hoạt động trên biển và khu vực cửa sông vào bờ tránh trú, neo đậu an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới; kêu gọi 2.028 lượt lao động trên các chòi coi ngao từ đê Bình Minh III ra Cồn Nổi vào nơi tránh trú an toàn. 

Bên cạnh đó đã cử 371 tổ với 1.292 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức di dân được 2.978 hộ, 4.396 khẩu từ đê Bình Minh II đến đê Bình Minh III vào nơi tránh trú an toàn; ngăn chặn 521 lượt phương tiện, 1.042 lượt lao động không cho ra biển hoạt động. 

Điều động 150 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương huyện Kim Sơn khắc phục sự cố sạt lở mái đê Bình Minh III do hoàn lưu bão số 10 gây ra. Điều động hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động nhiều phương tiện, ngư dân tham gia cứu hộ được 18 thuyền viên, 9 phương tiện đắm chìm, trôi dạt trên biển...

Với những việc làm nêu trên, thời gian qua, tình hình ANCT-TTATXH vùng ven biển cơ bản ổn định, nhân dân trên địa bàn biên giới biển của tỉnh yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn, 9/8/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất