Thứ Năm, 4/6/2020
Cao Lộc thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Cán bộ xã Yên Trạch hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính


Đồng chí Nông Sỹ Huỳnh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện cho biết: Để thực hiện QCDC ở cơ sở có hiệu quả, BCĐ rà soát, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, BCĐ thực hiện QCDC huyện còn làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy cụ thể hóa, ban hành các văn bản, chỉ đạo thống nhất sâu rộng từ huyện đến cơ sở.

Hiện 23/23 xã, thị trấn của huyện đều duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Theo đó, việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước luôn được quan tâm, toàn huyện có 205/205 thôn, bản, khối phố có hương ước, quy ước được UBND huyện phê duyệt đưa vào thực hiện. Không chỉ vậy, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân được công khai bằng các hình thức như: xây dựng tủ sách pháp luật, niêm yết tại trụ sở xã, thông báo trên loa truyền thanh… đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ đó nâng cao ý thức của người dân, tích cực tham gia đóng góp cùng với Nhà nước thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đinh Văn Nhớ, Bí thư Chi bộ thôn An Dinh 1, xã Tân Liên cho biết: Trong vận động nhân dân thực hiện các công việc chung, chúng tôi luôn đảm bảo công khai, minh bạch các khoản thu chi, thông báo rõ ràng trong các cuộc họp thôn, giải đáp ngay thắc mắc cho bà con. Nhân dân nhận thấy kinh phí được sử dụng đúng mục đích, hợp lý nên đồng thuận cao.

Bên cạnh thực hiện QCDC ở các xã, thị trấn, việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, tổ chức công đoàn ở các đơn vị đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hằng năm để bàn biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tổ chức ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua, cụ thể hóa việc thực hiện QCDC bằng xây dựng các nội dung, quy chế phù hợp với đặc thù từng đơn vị như: quy chế thi đua, khen thưởng; quy chế chi tiêu nội bộ… Đầu năm 2018, 116/116 cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, trường học của huyện đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức (đạt 100%). Các hội nghị đảm bảo yêu cầu về nội dung, sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp. Toàn huyện có 194 doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH. Qua theo dõi, đánh giá nhận thấy, giám đốc các doanh nghiệp đã phối hợp tốt với tổ chức công đoàn quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị… Hiện toàn huyện có 28 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở, 15/28 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, đạt 53,7%; 18/28 doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động, đạt 66%. Qua đó, từng bước phát huy quyền làm chủ của công nhân, viên chức, người lao động trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp.

Việc thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Cao Lộc đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường đoàn kết, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Qua nửa nhiệm kỳ, huyện đã thực hiện đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đến nay, 23/23 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại 4 mùa, đạt 100%, 194/205 thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn, đạt 95%; nhân dân tích cực phát triển kinh tế, hiện tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn khoảng 19%, giảm gần 9% so với đầu nhiệm kỳ; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thanh Mai/ baolangson.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi