Thứ Hai, 19/8/2019
Quảng Ninh triển khai công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại hội nghị 

Năm 2018, việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện QCDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị… gắn với việc thực hiện các loại hình QCDC ở cơ sở. Cùng với đó, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện CCHC; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công chức, công vụ, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

BCĐ các cấp cũng chú trọng công tác kiểm tra; tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị với người lao động và nhân dân để nắm bắt những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của người dân, góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở, hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký ghi nhận những kết quả trong thực hiện QCDC ở cơ sở của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện chương trình công tác năm 2019 của BCĐ, đối với thực hiện QCDC ở cơ sở cần lựa chọn khâu đột phá là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ cán bộ, công chức viên chức. Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để thực hiện tốt các văn bản, quy định. HĐND, UBND các cấp, cơ quan liên quan cần tiếp tục rà soát văn bản thực hiện cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”...

Năm 2019 cần tập trung thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó, tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung giải quyết các khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát, nhất là giám sát đột xuất, không báo trước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ gắn với kỷ cương, quy định, tránh tình trạng lợi dụng dân chủ gây mất an toàn trật tự xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng công tác thanh, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực...

Trúc Linh/ baoquangninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất