Thứ Sáu, 24/5/2019
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở Khánh Hòa: Nhiều cách làm hay
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Cơ quan, đơn vị: bình đẳng, dân chủ trong thực hiện công việc  

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa là công ty phân phối điện duy nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Nguyễn Cao Ký - Tổng Giám đốc Công ty cho biết, nhằm đảm bảo quyền dân chủ của người lao động (NLĐ), công ty đều đặn tổ chức hội nghị NLĐ hàng năm; ký thỏa ước lao động tập thể; hàng quý đối thoại trực tiếp với NLĐ; lấy ý kiến thăm dò tín nhiệm cán bộ quản lý…, qua đó giải quyết kịp thời bức xúc, nguyện vọng chính đáng và tiếp thu góp ý của NLĐ. Công ty cũng công khai, minh bạch kết quả sản xuất kinh doanh; thu nhập; việc chấp hành các nghĩa vụ đối với NLĐ; việc trích lập, sử dụng các quỹ do NLĐ đóng góp…

Nhờ đó, NLĐ của công ty phát huy được quyền, nghĩa vụ trong kiểm tra, giám sát hoạt động, chung tay tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, góp phần giúp công ty phát triển bền vững. 5 năm qua (2014 - 2018), công ty có 313 sáng kiến được công nhận, 464 giải pháp đăng ký, làm lợi tổng cộng hơn 68 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu đạt 4.340 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông lại chú trọng thực hiện dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức liên quan. Năm 2018, sở đã rà soát, đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết; xây dựng, công bố 38 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo TCVN ISO:2008. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý, cập nhật dưới dạng điện tử. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đều được công khai tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của sở. Số điện thoại đường dây nóng, kết quả xử lý, trả lời đều được đăng trên trang thông tin điện tử. 13/13 nhiệm vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đều hoàn thành. Sở cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các bộ phận; làm rõ trách nhiệm từng khâu khi giải quyết trễ hạn các công việc được giao. Nhờ đó, năm 2018, sở đã tiếp nhận, giải quyết 142 hồ sơ; trả sớm hạn 140 hồ sơ, 2 hồ sơ còn hạn giải quyết.   

Địa phương: gắn với dân vận khéo

Những năm gần đây, một số dự án lớn được cấp phép đầu tư ở huyện Cam Lâm nhưng còn chậm triển khai, dẫn đến bức xúc trong dân. Tuy nhiên, tình hình đã được kiểm soát nhờ việc thực hiện QCDCCS gắn với dân vận khéo. Các văn bản đều được phổ biến kịp thời tới dân. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS được tăng cường để dân biết, góp ý trước khi quyết định. Công tác tiếp dân được tổ chức thường xuyên. Việc thực hiện 3 dự án nhà máy điện mặt trời tại Cam An Bắc, Cam An Nam năm 2018 là ví dụ. Chủ trương thu hồi đất đã ảnh hưởng đến hơn 250 hộ. Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, công khai, đối thoại trực tiếp với dân trước khi triển khai dự án nên hầu hết hộ dân đồng thuận, không phát sinh đơn thư. Năm 2018, toàn huyện tiếp 341 lượt công dân và nhận 324 đơn khiếu nại, khiếu kiện; tăng 9,6% số lượt tiếp dân và giảm 29% số đơn so với năm 2017. Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nhìn nhận, số lượt tiếp dân tăng trong khi số đơn giảm cho thấy công tác tiếp dân được xem trọng; việc thực hiện tốt QCDCCS đã làm giảm áp lực đơn khiếu kiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã Diên Hòa (huyện Diên Khánh) lại chú ý phát huy vai trò chủ thể của người dân và các đoàn thể. Nhờ đó, xã đã vận động người dân góp công sức, hiến đất trị giá 1,2 tỷ đồng xây dựng công trình phúc lợi. Đến năm 2017, xã không còn nhà tạm, dột nát. Cuối năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đầu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo ở xã chỉ còn 1,39%; hộ cận nghèo còn 4,33%.

Có thể thấy, việc thực hiện QCDCCS phát huy hiệu quả khi các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng được ý thức tôn trọng người dân.

Nguyễn Vũ/ baokhanhhoa.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất