Thứ Sáu, 24/5/2019
Xuân Trường phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở

Để thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo QCDC huyện Xuân Trường đã xây dựng kế hoạch, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện thành lập ít nhất 3 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, giải quyết chế độ, chính sách xã hội... Hội đồng nhân dân huyện cũng xây dựng kế hoạch giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, đồng thời tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp tiếp xúc cử tri theo hướng ý kiến, kiến nghị của cử tri được trả lời, giải trình trực tiếp; với những ý kiến tập hợp trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét đều có thời hạn trả lời, giải quyết cụ thể, rõ ràng. Việc giám sát của nhân dân được thực hiện thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Đến nay, 20/20 xã, thị trấn của huyện đều đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Những địa phương có công trình, dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước hoặc do dân đóng góp đều thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Từ năm 2018 đến nay, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát hàng trăm công trình xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện, qua đó đã góp phần ngăn ngừa kịp thời những vi phạm, tiêu cực trong quá trình thi công.

Một trong những điểm nổi bật mà huyện Xuân Trường làm tốt trong phát huy dân chủ ở cơ sở là tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với người dân. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Điển hình như cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức vào tháng 11-2018. Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, đã có nhiều ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân các xã, thị trấn gửi tới lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện về các vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; văn hóa, xã hội và các vấn đề còn vướng mắc mà nhân dân quan tâm. Thông qua buổi đối thoại đã giúp cho cấp ủy, chính quyền huyện nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của nhân dân, từ đó kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại để kịp thời giải quyết, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Cùng với duy trì hiệu quả hoạt động đối thoại 2 cấp, huyện Xuân Trường đã tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND và Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 191 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 63 đơn đủ điều kiện với 63 vụ, việc. Trong đó, có 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 26 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã và 17 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác trên địa bàn. Đến nay, các vụ việc đã cơ bản được giải quyết. Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở. Trong đó đã triển khai phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của pháp luật; tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các công trình, dự án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Rà soát, bổ sung Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn". Duy trì 312 hòm thư ở thôn xóm, tổ dân phố và hòm thư đặt tại cơ quan Mặt trận Tổ quốc huyện để lấy ý kiến tham gia, góp ý cho cán bộ, công chức, các ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); xây dựng nội dung, kế hoạch giám sát theo chức năng; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp HĐND các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo phát sinh ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến nay, kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Đến nay đã có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. An ninh trật tự được đảm bảo, đời sống người dân trong huyện ngày càng được nâng lên./.

Văn Trọng/ baonamdinh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất