Thứ Năm, 23/5/2019
Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước

 Ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Quý III/2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp tỉnh Thừa Thiên Hếu, các tổ chức tôn giáo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề “Năm Dân vận chính quyền năm 2018”; công tác cải cách hành chính hướng trọng tâm về các xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; ban hành các quy định: về phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh...

Kết luận hội nghị, ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả nổi bật trong 3 tháng vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận quý IV.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình các tầng lớp Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy và Thành ủy Huế cần đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, vận động Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 13/03/2018 của Ban TTVTU về việc mở Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải./.

Nguồn: baothuathienhue.vn


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất