Thứ Năm, 23/5/2019
Phát huy kinh nghiệm dân vận từ cơ sở để tiếp tục nhân rộng

 Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về “Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các cấp ủy Đảng của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn.
Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện nề nếp, ngày càng hiệu quả, gắn bó thiết thực với đời sống Nhân dân và phương pháp giám sát đảm bảo đúng quy trình, quy định. Nhiều đơn vị đã tổ chức được hội nghị phản biện xã hội tại cấp cơ sở, chất lượng các cuộc phản biện năm sau cao hơn năm trước. Việc tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận được các cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân...

 Quang cảnh hội nghị
Qua triển khai thực hiện công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy, hoạt động của dân vận từ quận đến cơ sở tiếp tục được quan tâm, củng cố và có nhiều đổi mới hướng về cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác tôn giáo được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Quận ủy với Chính quyền các cấp, với lực lượng vũ trang, với MTTQ và các đoàn thể quận được tăng cường đồng bộ cùng hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương…
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Đống Đa đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định 217, 218. Trong đó, nổi bật việc từ quận đến cơ sở đã thể hiện sự nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện, có sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Vai trò vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị trong giám sát phản biện đã thể hiện sự đồng bộ, chặt chẽ. Vì vậy, nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các thành viên MTTQ cũng được nâng lên.
Ngoài ra, những kinh nghiệm và kết quả thực hiện Quyết định 217, 218 từ cơ sở được khẳng định qua việc ban hành các văn bản thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu thể hiện rõ. Trong quá trình thực hiện, quận đã phối hợp triển khai hai quyết định gắn với các văn bản chỉ đạo với các văn bản của T.Ư và TP nên tính thực chất được nâng lên.
Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị, quận Đống Đa tiếp tục phát huy kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm từ cơ sở để nhân rộng ra các địa bàn. Triển khai tốt quy chế đối thoại để tăng niềm tin, mối quan hệ giữa chính quyền và Nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, phải xây dựng được đội ngũ cộng tác viên uy tín, có trình độ và chuyên gia giỏi để phát huy vai trò tham gia giám sát, góp ý tốt nhất./.

Nguồn: kinhtedothi.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất