Thứ Sáu, 24/5/2019
Báo Quân đội nhân dân giao lưu với các điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo

trì buổi giao lưu. Cùng dự và tham gia điều hành giao lưu có đồng chí Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị).


 Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Phùng Kim Lân, Phó tổng biên tập Báo QĐND đã giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống, chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển của Báo QĐND trong thời gian tới. Theo đó, “Vệ Quốc quân” và “Quân Du kích” là hai tờ báo tiền thân của Báo QĐND được ra đời ngay sau khi Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sau khi hợp nhất hai tờ “Vệ Quốc quân” và “Quân Du kích”, số báo số đầu tiên của Báo QĐND được xuất bản ngày 20-10-1950, tại An toàn khu Định Hóa - Thái Nguyên. Tên “Báo Quân đội nhân dân" do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt cho báo. Với tên ấy Người mong muốn và tin tưởng sâu sắc tờ báo sẽ gần gũi với cán bộ, chiến sĩ LLVT, gắn bó với nhân dân và mang đậm hơi thở cuộc sống. Người cũng mong muốn và tin tưởng vào sự phát triển và lớn mạnh của tờ báo chiến sĩ, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân dân tộc, đặc biệt là sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, gần 70 năm qua, Báo QĐND luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ, phóng viên của Báo QĐND đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, luôn có mặt ở khắp các chiến trường, đến từng chiến hào, trận địa, ụ súng để đưa tin, viết bài ngợi ca, động viên tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo cán bộ, chiến sĩ và những chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta... Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức Tòa soạn tiền phương biên tập, in ấn và phát hành ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ 33 số báo. Với thành công này, nhiều nhà nghiên cứu đánh giá đây là một tờ báo độc đáo, duy nhất trong trong lịch sử báo chí Việt Nam và thế giới. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Báo QĐND có 9 nhà báo là liệt sĩ và có 2 nhà báo được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Báo QĐND tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tờ báo chiến sĩ, tập trung tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Báo QĐND đã bám sát nhiệm vụ của quân đội, bám sát đơn vị cơ sở, phản ánh kịp thời những hoạt động của bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đời sống của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Báo QĐND là một trong những tờ báo đi đầu trên lĩnh vực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí;...

Đại tá Phùng Kim Lân cho biết thêm: Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho… Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, Báo QĐND còn thực hiện tốt nội dung tuyên truyền về Công tác dân vận của Đảng nói chung và công tác dân vận của Quân đội nói riêng, khẳng định và làm nổi bật vai trò, chức năng “đội quân công tác” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến, ngoài việc tuyên truyền thành tích của quân và dân trong chiến đấu, báo đã đáp ứng tốt yêu cầu tuyên truyền về công tác dân vận, công tác binh - địch vận một cách sáng tạo, kịp thời, hiệu quả góp phần đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, là một trong những tờ báo lớn trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, Báo QĐND luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của quân đội. Báo QĐND đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26-1-2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của quân đội trong tình hình mới"; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị. Phát tinh thần trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên đã có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc để tuyên truyền thường xuyên, có hiệu quả về công tác dân vận, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc....Với những thành tích đã đạt được, Báo QĐND được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 2000 và Anh hùng Lao động năm 2010, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ số báo đầu tiên xuất bản ngày 20-10-1950, đến nay Báo QĐND có sự phát triển mạnh mẽ, với nhiều ấn phẩm phong phú, sinh động phục vụ bạn đọc. Hiện nay, Báo QĐND có 4 xuất bản phẩm, gồm: Báo QĐND hằng ngày 8 trang, số lượng phát hành hơn 5 vạn tờ/ngày; Báo QĐND Cuối tuần 16 trang, số lượng phát hành hơn 3 vạn tờ/kỳ; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng 52 trang, xuất bản hàng tháng, phát hành hơn 5 vạn cuốn/tháng; Báo Điện tử QĐND (phiên bản: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khơ-me) có số lượng truy cập lớn với hằng trăm nghìn lượt người truy cập mỗi ngày; nhiều tin bài, phóng sự có hàng triệu người đọc, người xem. Hàng trăm tác phẩm của Báo QĐND thời gian qua đã được tặng thưởng Giải Báo chí quốc gia và nhiều giải thưởng báo chí của các bộ, ngành, địa phương trao tặng...

Về hướng phát triển, Đại tá Phùng Kim Lân cho biết: Theo “Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” của Chính phủ Báo QĐND được xác định là một trong những cơ quan báo chí thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Hiện nay, báo đang xây dựng đề án phát triển Báo QĐND thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Trước mắt, thực hiện Đề án Hiện đại hóa Báo Quân đội nhân dân giai đoạn 2014-2018 và những năm tiếp theo. Báo QĐND chủ trương tiếp tục tích cực, chủ động đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm, để đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị) cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đã được triển khai tích cực, toàn diện, có sự đổi mới về nội dung, hình thức, thu được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại các địa bàn trọng điểm chiến lược của Tổ quốc; đồng thời giữ vững và tăng cường quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tô thắm truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân nói chung và trong đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo Việt Nam nói riêng.


 Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận (TCCT) phát biểu tại buổi giao lưu.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải cho rằng, những kết quả, thành tích nêu trên có sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của đội ngũ nhà báo-chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo QĐND. Đồng chí mong muốn thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đội ngũ những người làm báo QĐND với đội ngũ những người làm công tác dân vận trong tuyên truyền về kết quả hoạt động của công tác dân vận trong Quân đội nói chung cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” nói riêng. Báo QĐND tiếp tục hướng về đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo,  đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, phản ánh thiết thực chức năng của “Đội quân công tác” của Quân đội trong thời kỳ mới, làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng và ngày càng sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu phát biểu chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo. Cùng với đó các đại biểu cũng góp ý kiến xây dựng và bày tỏ mong muốn Báo QĐND tiếp tục đổi mới công tác thông tin tuyên truyền góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

NGUYỄN THẢO/Quân đội nhân dân Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất