Thứ Sáu, 24/5/2019
Đoàn đại biểu cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội báo công dâng Bác tại Khu di tích K9

Tham dự lễ báo công có lãnh đạo Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 90 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” đại diện cho cán bộ dân vận toàn quân.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận (TCCT), đại diện cho cán bộ dân vận toàn quân đã báo cáo với Bác những kết quả nổi bật của Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo trong 5 năm qua, khẳng định phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo vững mạnh.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã tham gia củng cố hơn 4.000 tổ chức đảng; 5.300 tổ chức chính quyền; 23.000 tổ chức chính trị - xã hội; xóa nhiều thôn, bản “trắng đảng viên”, “trắng chi bộ”; phối hợp xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kiến thức quốc phòng-an ninh cho các chức sắc, chức việc, người tu hành và người đứng đầu các tổ chức tôn giáo; thu hút trí thức trẻ về công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; phát động được các phong trào quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, ngăn chặn hoạt động lợi dụng đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phá hoại sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cùng với các địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, Quân đội luôn chủ động, tích cực, kịp thời có mặt ở những nơi xảy ra bão lũ, dịch bệnh, hy sinh cả tính mạng để giúp đỡ nhân dân phòng tránh và ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã để lại dấu ấn tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng rãi như: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “Gắn kết cặp hộ gia đình”, “Hợp tác xã Đại đoàn kết”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống cho đồng bào biên giới”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới”, “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới”, “Tết quân dân”, “Kết hợp Quân dân y”... Những đóng góp về công tác dân vận của Quân đội đã khẳng định và tăng cường bản chất cách mạng của Quân đội trong thời kỳ mới, góp phần củng cố, giữ vững thế trận lòng dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Cục trưởng Cục Dân vận thay mặt cho cán bộ dân vận toàn quân xin hứa với Bác sẽ tiếp tục quán triệt tư tưởng của Người, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, công tác dân tộc, tôn giáo đến mọi cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận và nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo nói riêng; suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nguyện chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng ngành dân vận trong Quân đội phát triển vững mạnh; ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hiền Vân đã trao và gắn Huy hiệu Bác Hồ tặng những tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”. 

Nguyễn Thảo/Quân đội nhân dân Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất