Thứ Năm, 18/4/2019
Bạc Liêu: "Dân vận khéo" góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương

 Ông Trà Văn Bắc - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bạc Liêu
 trao giấy khen cho đại diện các tập thể có đóng góp tích cực
 trong công tác dân vận khéo của phường Nhà Mát năm 2018

Ông Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Dân vận khéo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Những năm qua, công tác dân vận khéo được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Phong trào thi đua dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện tập trung triển khai sâu rộng, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân…”.

Hàng năm, các đơn vị, địa phương của huyện Vĩnh Lợi, đăng ký trên 500 mô hình dân vận khéo, trong đó tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ hộ nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng - an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở... Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần cho các địa phương thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tác động tích cực đến cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong 3 năm qua, phong trào dân vận khéo đã vận động nhân dân hiến trên 10.000m2 đất, góp hàng ngàn ngày công để nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, thủy nông nội đồng…

Năm 2018, Vĩnh Lợi chọn xã Long Thạnh làm đơn vị chỉ đạo điểm của huyện để thực hiện Năm Dân vận khéo. Chủ trương này nhằm tạo động lực cho xã Long Thạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đồng thời ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua triển khai, có 62 cơ quan, đơn vị và nhiều cá nhân tham gia thực hiện 162 công trình, phần việc; đóng góp trên 5,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng một số công trình giao thông nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo. Ngoài ra, xã Long Thạnh cũng đã thực hiện 75 công trình, phần việc như: vận động nhân dân trồng hàng rào cây xanh, sên vét kênh nội đồng, mắc đèn chiếu sáng tuyến đường nông thôn, vận động thành lập tổ an ninh trật tự, tổ tự quản…

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, công tác dân vận khéo ở TP. Bạc Liêu đã được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Mới đây, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã tổng kết Năm Dân vận khéo tại phường Nhà Mát - đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo của thành phố. Qua một năm thực hiện, phong trào thi đua dân vận khéo đã được cấp ủy, chính quyền và các đơn vị, ban ngành thành phố quan tâm phối hợp thực hiện tốt. Nhiều mô hình dân vận khéo trên địa bàn phường đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, qua đó kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương về xây dựng Nhà Mát đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Ông Trà Văn Bắc - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Năm Dân vận khéo TP. Bạc Liêu cho biết, các mô hình dân vận khéo ở phường Nhà Mát đã góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục xây dựng tốt hơn khối đại đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn… Thông qua những hoạt động thiết thực và nhiều ý nghĩa như thế, công tác dân vận khéo thật sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân./.

Nguồn: baobaclieu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất