Thứ Năm, 18/4/2019
Bắc Giang: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 230 tổ chức đoàn cấp xã và 2.474 chi đoàn thôn, bản, tổ dân phố. Nhìn chung công tác quản lý, tiếp nhận đoàn viên, chế độ sinh hoạt được các tổ chức đoàn thực hiện theo đúng quy định.

Tại hội nghị, một số ý kiến cho rằng, hoạt động của tổ chức, bộ máy Đoàn cấp xã, nhất là ở thôn, bản, tổ dân phố ở nhiều nơi còn hình thức; hầu hết chi đoàn ở khu dân cư không tổ chức kết nạp đoàn viên mới; năng lực của một bộ phận cán bộ đoàn ở cơ sở còn hạn chế… 

Đại biểu đề nghị nên quy định đầu vào của cán bộ đoàn cơ sở, trong đó yêu cầu cụ thể về trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tập hợp thanh niên. Mặt khác cán bộ đoàn cần được sát hạch và quy hoạch đầu ra để họ yên tâm công tác. Với những xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện cần thực hiện mô hình “Chi đoàn cơ sở” hoặc tiến hành sáp nhập... 

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, những năm qua, tổ chức Đoàn cấp xã từng bước được kiện toàn, củng cố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời khẳng định, hội thảo là dịp để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung khảo sát, từ đó báo cáo, đề xuất BTV Tỉnh ủy định hướng chỉ đạo hoạt động của tổ chức đoàn cấp xã phù hợp với tình hình thực tế.

Sỹ Quyết/Báo Bắc Giang điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất