Thứ Sáu, 19/4/2019
Có dân vận là có tất cả

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, công tác dân vận
đóng vai trò hết sức quan trọng, có dân vận là có tất cả

Qua 3 năm triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Kế hoạch 376/KH-UBND của UBND tỉnh, đã khơi dậy sức mạnh trong nhân dân, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhất là các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong tỉnh Long An.

Công tác tuyên truyền, phát động thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội quan tâm tổ chức thường xuyên, nhất là ở cơ sở. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết ý nghĩa của phong trào và tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể.

Đến nay, có hơn 2.672 mô hình dân vận khéo được triển khai thực hiện tại các địa phương, trong đó, có 377 mô hình mới, 110 mô hình đủ điều kiện nhân rộng. Tiêu biểu có thể kể đến các mô hình: Vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn; tuyến đường xanh, sạch, đẹp; trồng rau ứng dụng công nghệ cao; liên kết sản xuất; camera an ninh;…


 Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có tác động tích cực đến công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Thông qua việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn nhiều mặt chưa theo kịp với thực tiễn đặt ra, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công việc, còn biểu hiện không sâu sát quần chúng. Một số mô hình khi xây dựng chưa bảo đảm các bước theo quy trình, còn hình thức.

Một số nơi công tác phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa đồng bộ; thiếu sáng tạo, còn thụ động trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay chưa kịp thời, nên làm hạn chế sự lan tỏa của phong trào.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh, công tác dân vận đóng vai trò hết sức quan trọng, có dân vận là có tất cả. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn mới, gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với quán triệt thực hiện tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


 Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng thời, phải xác định rõ việc phát động, tổ chức triển khai thực hiện phong trào, xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phải sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, lựa chọn, xác định nội dung phù hợp để vận động, phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2018 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguồn: baolongan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất