Thứ Tư, 19/6/2024
Sinh hoạt khoa học chuyên đề "Phương pháp nghiên cứu khoa học và xác định đề tài nghiên cứu về công tác dân vận"

 Quang cảnh buổi sinh hoạt khoa học

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương giới thiệu chuyên đề.

Buổi sinh hoạt khoa học thu hút được đông đảo cán bộ, chuyên viên nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã trao đổi những vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu khoa học và xác định đề tài nghiên cứu về công tác dân vận. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng việc xác định đề tài cần dựa trên 2 loại đề tài: Đề tài được giao, được "đặt hàng" của các cấp, ngành đơn vị, cơ quan và loại đề tài thứ 2 là đề tài cá nhân, tổ chức tự đề xuất sau đó bảo vệ tên đề tài.

Tên đề tài cần xác định được khách thể và chủ thể nghiên cứu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mà đề tài thực hiện. Đồng thời cần xác định rõ đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Đề tài nghiên cứu nói chung và nghiên cứu về công tác dân vận nói riêng cần xác định rõ thời gian, không gian và mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Trong đó, phương pháp nghiên cứu có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp nhưng với đề tài công tác dân vận cần đặc biệt chú ý thực hiện những phương pháp biện chứng, phương pháp về xây dựng đảng... Bên cạnh đó, trong nghiên cứu cũng cần nêu rõ giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài, giá trị mới, những đóng góp mới về khoa học của đề tài.

Cùng với việc xác định và xây dựng phương pháp nghiên cứu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan lưu ý, sau khi hoàn thành đề cương nghiên cứu, các tác giả cần xác định kế hoạch nghiên cứu về tiến độ thời gian, cá nhân và các tổ chức phối hợp nghiên cứu, lập dự toán, tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, viết báo cáo khoa học...

Kết thúc phần giới thiệu, trong phần thảo luận, nhiều đại biểu đã sôi nổi tập trung trao đổi các vấn đề xung quanh chuyên đề như về ưu điểm và những mặt hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học dân vận hiện nay; kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội đồng khoa học cơ quan; vấn đề đặt ra trong công tác nghiên cứu các mảng đề tài MTTQ và các đoàn thể nhân dân... Từ đó gợi mở những hướng đi, cách làm và phương pháp xây dựng, nghiên cứu các đề tài khoa học về công tác dân vận./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất