Thứ Năm, 18/7/2019
Hiệu quả công tác dân vận ở Hải Hà

Đồng chí Nguyễn Thế Hòa, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết: Để không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hải Hà đã luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.


 Công tác dân vận của huyện Hải Hà đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện
các nhiệm vụ chính trị của địa phương. (
Trong ảnh: Thu hái chè ở vùng chè Quảng Long)

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã ban hành Công văn số 630-CV/HU, ngày 22/3/2018 “Về việc tăng cường, đổi mới công tác dân vận gắn với triển khai Năm Dân vận chính quyền trên địa bàn huyện” để chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 30/3/2018 về “Triển khai công tác dân vận chính quyền”, xác định cụ thể vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền trong việc thực hiện công tác dân vận. Qua đó tạo chuyển biến sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận...

Cùng với đó, để không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác dân vận, huyện đã xây dựng quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhân dân. Định kỳ hàng quý, lãnh đạo huyện đều tổ chức hội nghị giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu, trưởng ban công tác mặt trận để lắng nghe và trực tiếp giải quyết những bức xúc của nhân dân. Đối với các xã, thị trấn, hàng tháng huyện đều tổ chức họp giao ban để bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Nổi bật, từ đầu năm 2018 đến nay, huyện đã tổ chức được 2 hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với đội ngũ bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, bản, khu phố, qua đó đã tổng hợp 69 ý kiến để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu giải quyết 100% theo thẩm quyền…

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của huyện về công tác dân vận, 100% Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đều xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đơn vị, địa phương còn quan tâm tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng thống nhất quy trình kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót. Trong đó, chú trọng giám sát việc thực thi của các cơ quan hành chính nhà nước và tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Các ngành, địa phương, đơn vị của huyện còn quan tâm nâng cao chất lượng nắm và xử lý dứt điểm các ý kiến của nhân dân ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần, giữ gìn trật tự trị an trong cộng đồng dân cư, tạo động lực, niềm tin và sự chung sức của toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.


 Đảng bộ huyện Hải Hà triển khai nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng,
triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, hướng dẫn của Ban Dân vận Huyện ủy, ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc còn quan tâm triển khai thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả đến nay, đã có 91 mô hình đăng ký cấp huyện (trong đó có 54 mô hình tập thể và 37 mô hình cá nhân); có 3 mô hình đăng ký cấp tỉnh (trong đó có 2 mô hình tập thể và 1 mô hình cá nhân); đăng ký mô hình dân vận khéo cấp xã là 327 mô hình (trong đó có 199 mô hình tập thể và 128 mô hình cá nhân). Đến nay, nhiều mô hình “dân vận khéo” đã lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, khơi dậy được tinh thần thi đua yêu nước, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Có thể thấy, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, thời gian qua huyện Hải Hà đã tạo được sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nổi bật, 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định và duy trì mức tăng trưởng cao đạt 64,6%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,%; giảm 1,2% so cùng kỳ./.

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất