Chủ Nhật, 17/2/2019
Năm "Dân vận chính quyền" ở Ðà Lạt

 UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng biểu dương các doanh nghiệp, đơn vị
có nhiều thành tích xuất sắc vì người nghèo

Ngay từ đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch công tác phối hợp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ đảm bảo thống nhất, khoa học và đồng bộ. Trong đó, xác định rõ vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở phù hợp với tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, phối hợp thực hiện Quyết định 85 của UBND tỉnh về “Ban hành quy định về công tác dân vận trong tham gia quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Thực hiện tuyên truyền, quán triệt về thực hiện Chương trình hành động số 49 của Thành ủy Đà Lạt về thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”, thực hiện Chỉ thị số 24 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách thủ tục hành chính. Quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Tăng cường thanh kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Hướng tới đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 49 ngàn hồ sơ hành chính, trong đó đã giải quyết gần 48 ngàn hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,87%.

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ sở. Cụ thể, chính từ công tác dân vận mà phát huy được tinh thần xã hội hóa trong các tầng lớp nhân dân về mô hình “lắp đặt mắt thần camera an ninh” trên đường phố, ngõ phố, khu dân cư của TP Đà Lạt. Thống kê đến thời điểm này toàn thành phố Đà Lạt đã lắp đặt được trên một ngàn camera an ninh với tổng trị giá lên tới trên 7 tỷ đồng, toàn bộ do nhân dân, doanh nghiệp đóng góp lắp đặt. Qua đó, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, giám sát, phát hiện kịp thời những đối tượng vi phạm trật tự an ninh, trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trong thành phố. Phối hợp cùng các phòng, ban, tổ chức đoàn thể chính trị vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế với kết quả đạt 85% tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân trong 6 tháng đầu năm 2018. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện theo quy ước của khu dân cư, các quy định tại nơi công cộng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới văn minh đô thị” lồng ghép các nội dung vận động quần chúng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố phát huy truyền thống phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - thanh lịch - mến khách”, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị.

Trong 6 tháng cuối năm, để tiếp tục đẩy mạnh Năm “Dân vận chính quyền”, theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Lạt: Ban Dân vận sẽ tiếp tục bám sát 6 nội dung nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết 07 của Thành ủy về thực hiện văn minh trong các lĩnh vực xây dựng đô thị, ứng xử nơi công cộng, trong kinh doanh, dịch vụ thương mại, bảo vệ môi trường cảnh quan đô thị, tham gia giao thông và văn minh trong tổ chức tham gia lễ hội, ma chay, hiếu hỉ. Tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với UBND thành phố. Giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chức trách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc những cán bộ, công chức vi phạm. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong khối cơ quan nhà nước, phường, xã, lực lượng vũ trang, hướng đến xây dựng một nền hành chính hoạt động hiệu quả, hiệu lực, giảm phiền hà cho nhân dân. Hệ thống chính quyền các cấp hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân./.

Nguồn: baolamdong.vn, ngày 6/8/2018

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất