Thứ Sáu, 19/7/2019
Xây dựng nền hành chính phục vụ

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định trong thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, thu hút đầu tư, trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Vân Đồn đã ban hành kế hoạch hành động theo từng năm và kế hoạch chung cho cả nhiệm kỳ. Qua đó, quyết tâm đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ CBCCVC có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển trong thời kỳ mới với quan điểm lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo thành công.

Huyện đã chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện có hiệu quả chính quyền điện tử. Đồng thời, thực hiện các mô hình tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, đặc biệt là tại các xã đảo, kết nối với Trung tâm hành chính công của huyện; thực hiện việc phân cấp, ủy quyền, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ...

Song song với đó là việc đẩy mạnh rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục như nộp thuế, BHXH, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư về địa bàn; công khai, minh bạch, đảm bảo phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương.

Đến nay, tại Trung tâm hành chính công huyện thực hiện niêm yết 290/290 thủ tục hành chính cấp huyện, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 12 xã, thị trấn niêm yết 97/97 thủ tục hành chính theo quy định. Đối với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97%. Điều này đã góp phần quan trọng trong nâng cao các chỉ số CCHC, như: Năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI; cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Đối với công tác cán bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Vân Đồn sớm kiện toàn lại bộ máy theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả, thông qua việc rà soát vị trí việc làm. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã thực hiện hợp nhất các phòng, ban. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ quản lý ngân sách đến từng đơn vị thụ hưởng; tăng cường quản lý, giám sát sử dụng tài sản công...

Để giám sát công tác thực hiện CCHC, Vân Đồn cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra độc lập, thực hiện kiểm tra trên 100 lượt từ năm 2016 đến nay. Điều này, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trên địa bàn huyện. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp...

Bằng những giải pháp cụ thể trong CCHC, chỉ trong thời gian ngắn, Vân Đồn đã và đang trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và nhận được sự hài lòng, đánh giá cao từ phía nhân dân. Nhiều nhà đầu tư chiến lược cả trong và ngoài nước đã tìm đến Vân Đồn tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện các dự án với số vốn “khủng”. Đây chính là phần thưởng giá trị nhất, góp phần đem đến sự phát triển bền vững cho Vân Đồn.

Theo Đỗ Phương/Báo Quảng Ninh điện tử

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất