Chủ Nhật, 25/8/2019
Dân vận khéo - nhìn từ một huyện miền núi
Nhiều mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả tại xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Báo Dân tộc và phát triển.

Tại cấp xã, nhiều đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ chú trọng đổi mới, sáng tạo hình thức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, từ đó tích cực tham gia các phong trào do huyện, xã phát động. Các phong trào, các cuộc vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa và xây dựng thôn bản sạch đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế đã được đông đảo người dân hưởng ứng. Xã Trí Nang, với mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế, đến nay đã phát triển được 15 trang trại và 100 hộ chăn nuôi, một số hộ có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ chăn nuôi. Ðời sống người dân trong xã cơ bản ổn định. Có được kết quả trên là nhờ sự tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân của tổ chức cơ sở đảng từ huyện, xã đến từng gia đình tại thôn, bản, từ đó nhiều người dân trong xã Trí Nang và các xã khác đã vượt khó, nỗ lực phát triển kinh tế.

Ở huyện Lang Chánh còn có mô hình dân vận khéo: Dòng họ tự quản về an ninh trật tự của dòng họ Hà Mường Vang ở thôn Bắc Nậm, xã Giao An thực hiện. UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đây là mô hình dòng họ bảo đảm an ninh cấp tỉnh.

Thực tiễn công tác dân vận khéo ở cơ sở của huyện Lang Chánh là kinh nghiệm quý, cần tổng kết nhân rộng tại nhiều địa phương, trước hết là tỉnh Thanh Hóa. Ðây là việc làm cần thiết nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động công tác dân vận, phương châm là "gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân". Từng địa phương, từ cơ sở triển khai hướng mạnh công tác dân vận vào xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyễn Ðức An/ nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất