Chủ Nhật, 25/8/2019
Dân vận khéo ở Sìn Hồ
 
Công an xã Ma Quai tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không mắc tệ nạn xã hội


Đồng chí Tẩn Kim Sơn - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Sìn Hồ cho biết: Năm 2018, với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập quan điểm của Đảng, quy định của Nhà nước về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền cho trên 1.652 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nội dung chủ yếu về phong trào thi đua “Dân vận khéo”; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”...

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Đề án), Ban phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, tổ chức tập huấn về Đề án cho trên 200 cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham gia giảng 8 lớp/500 học viên về các chuyên đề liên quan đến công tác dân vận, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động, hướng dẫn cơ sở đăng ký 47 mô hình “Dân vận khéo”, chủ yếu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục - y tế.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 72 tổ dân vận. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong tổ, đồng thời đẩy mạnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, các địa phương đã chỉ đạo tổ chức đoàn thể gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các cuộc vận động: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: sinh hoạt, họp bản, khu dân cư; tuyên truyền miệng; trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, khẩu hiệu... Vận động Nhân dân thâm canh tăng vụ, tích cực đưa cây, con giống mới, chất lượng cao vào chăn nuôi, trồng trọt; cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm sức người, tăng năng suất, sản lượng; bỏ tập quán chăn nuôi thả rông sang có chuồng trại, chủ động phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện... ký ủy thác với các ngân hàng trên địa bàn cho người dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Nhờ đó, bà con nâng cao nhận thức, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 19,8 triệu đồng/năm 2017 lên 23 triệu đồng/năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 34,52% (giảm 6,45% so với năm 2017).

Trong xây dựng NTM, các tổ dân vận vận động Nhân dân chung sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Triển khai thực hiện các tiêu chí, Nhân dân được đóng góp ý kiến, tích cực tham gia hiến đất, góp công, góp của xây dựng các công trình cơ bản, làm đường giao thông, bảo vệ môi trường.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các tổ dân vận đẩy mạnh, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từng bước hạn chế hủ tục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. UBND các xã, thị trấn và thành viên các tổ dân vận đặt công tác đối thoại với Nhân dân lên hàng đầu nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Điển hình như Tổ dân vận xã Hồng Thu, Tủa Sín Chải hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn gia đình; Tổ dân vận xã Pa Tần thường xuyên vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Luật Biên giới Quốc gia; Tổ dân vận Sà Dề Phìn tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các mô hình, dự án phát triển kinh tế. Năm 2018, toàn huyện có 10,813 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 153 bản, khu phố đạt khu dân cư văn hóa; hòa giải thành công 185/217 vụ việc tại cơ sở.

Thi đua “Dân vận khéo” đã và đang góp phần củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; là tiền đề đưa phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ huyện đã đề ra trong năm 2019.

 Năm 2018, huyện Sìn Hồ bêtông 15,5km đường nội bản; duy trì 5 “Tổ thu gom rác thải” ở 9 xã, thị trấn với 180 thành viên tham gia; Nhân dân đóng góp hàng chục nghìn ngày công xây dựng NTM, nâng tổng số tiêu chí NTM bình quân đạt từ 12 tiêu chí/xã (năm 2017) lên 13,4 tiêu chí/xã (năm 2018) và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới: Nậm Tăm, Chăn Nưa, Nậm Mạ.


Vương Trang/ baolaichau.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất